sayın başbakanım

Sayın Başbakanım,
Sayın: Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN
HALK EĞİTİM USTA ÖĞRETİCİLERİNİN ARZIDIR
Usta öğreticiler Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 657 sayılı DMK’nun 89. maddesine göre çıkarılan kararlar doğrultusunda haftada 40 saat, …günde 8 saate kadar ( Resmi Gazete’de 16 Aralık 2006 Cumartesi yayımlanan 26378 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 27.10.2006 tarihli ve 90586 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 01.12.2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 9. maddenin b bendine göre ) görevlendirilebilinmektedirler. Bu durum 657 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen 4 istihdam şekline de uymamaktadır. Bu nedenle 1984 yılında MEB ve SSK yetkililerinden birer şube müdürü hiç ilgisi olmadığı halde yargıtayın 1977 yılında part – time çalışma ile ilgili verdiği kararlar esas alınarak önce günde 8 saatlik çalışma daha sonra haftalık iş saatinin değişmesi sonucu günde 7,5 saat bir çalışma günü kabul edilmiştir. Hâlbuki bu durum realite ile ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görüşü ile ters düşmekteydi. Çünkü Halk Eğitim Usta öğreticileri tam gün çalışmaktadırlar. Bu kusurlu sigorta uygulamasından dolayı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğümüzün Halk Eğitim Usta öğreticilerinin yıl içinde en az 7 veya 8 ay, bir kısmının da yıl boyunca sürekli çalıştığını beyan etmesine rağmen bu görüş dikkate alınmamıştır. 2 şube müdürünün yaptığı hatalı protokol dolaysıyla Halk Eğitim Usta öğreticilerinin çalışmaları bir ayda 30 gün yerine 12 – 16 vb gün sayılmakta bu da çalışma sürelerinin yılda 3 veya 4 ay olarak görünmesine neden olmaktaydı. Bu nedenle 2006 yılında 6 ay çalışmış olan geçicilere verilen kadrodan mahrum oldular. Sayın Başbakanımızın talimatı ile 30.07.2008 tarihinde meclisimize verilen ve 18.08.2008 tarihinde onaylanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile; prime esas aylık kazanç alt sınırı ile alt sınırın üstünde ücret elde eden usta öğreticilerin gün sayılarının 30 gün olmasının sağlanması ile sigortadaki bu yanlışlıktan dönülmüştür.
İki şube müdürü marifeti ile 1984 yılında oluşturulan hukuka aykırı bir protokolden kaynaklanan 2006 ’da 6 ay geçici iş pozisyonlarında çalışanlara 5620 sayılı yasa ile verilen sürekli çalışma kadrosunun Halk Eğitim Usta Öğreticilerine verilmemesi mağduriyeti ve 18.08.2008 tarihinde onaylanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geriye dönük yani 1984 yılına kadarki zamanı kapsayacak şekilde uygulanarak hukuka ters sigorta uygulamasının telafisi ile ilgili mağduriyetimiz henüz giderilmemiştir. Sayın Başbakanımızın şimdiye kadar verdiği her sözü gerçekleştirdiği bilinen bir gerçektir. Biz ise Sayın Başbakanımıza durumumuzu anlattığımızda iddialarımızın doğruluğu durumunda kadronun verileceğini belirtti. Daha sonra kendilerinin talimatıyla, Bakanlığımız ve Genel müdürlüğümüz nezdinde yapılan çalışma mağduriyetimizi ortaya çıkarmıştır. Sayın Başbakanımıza yaptığımız ikinci ve son ziyaretlerimizde de kadromuzla ilgili çalışmanın devam ettiğini belirttiler. Bizim için hayatımızın değişmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi anlamına gelen Sayın Başbakanımızın talimatının olabilecek en yakın zamanda tarihlendirilmesini arz ediyoruz. Sizin tarafınızdan bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli gayretin sarf edileceğine inanıyor ve bekliyoruz.
Netice olarak
1. 30.07.2008 tarihli kanun dolaysıyla teşekkür ediyor ve bu kanunun geriye dönük uygulanmasını istiyoruz. Böylece bizden kaynaklanmayan idari hatadan oluşan haklarımız iade edilmiş olur.
2. 2006 yılında çıkarılan 5620 sayılı yasa kapsamına aynı idari hatadan dolayı alınmamıştık. Bu yasa kapsamına Sayın Başbakanımızın da bize verdiği söz kapsamında alınmak istiyoruz.
Mevcudu Türkiye geneli 2010 yılında 14000 olan Halk Eğitim Usta Öğreticilerinden size en kalbi duygularla selam ve saygılar.
Türkiye Halk Eğitim Usta Öğreticileri Adına AHMET Ş. FAKIOĞLU

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.