Sağlık Özrü nedeniyle Acil Tayin





Sayın Başbakanım,
Bu size üçüncü yazışım. Sinop İli’nde İl Eğitim Denetmeni olarak görev yapmaktayım.Eşimin sağlık durumunun çok kötü olması(C34.0 Akciğer Küçük Hücreli Karsinomu)Akciğer Kanseri nedeniyle görev yapmakta olduğum Sinop ilinde kalmam eşimin sağlık durumunu tehlikeye koyacağından dolayı eşimin takip ve tedavisinin sürdüğü Samsun İli’ne tayinimin yapılması için 11 Ekim 2011 tarih ve 27219 Sayılı Evrak Kayıt numarasıyla MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA(Personel Genel Müdürlüğüne) ANKARA ekleriyle birlikte(1 Adet Sağlık Kurulu Heyet Raporu+1 Adet Aile Nüfus Kayıt Örneği)sağlık özür grubu nedeniyle tayin istedim.Ancak 13.10 2011 tarih ve 69079 Sayılı Sinop Valiliğine hitaben yazılan yazı ile “Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda,ilgilinin isteğine yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemiştir”(Ek:…)şeklinde olumsuz yazı gelmiştir.Gerekçe olarak da:Sinop İli Eğitim Denetmeni Kazım GÜNGÖR’ün eşinin sağlık problemleri nedeniyle Samsun iline istemiş olduğu tayin ile ilgili,MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 35.maddesine göre” Kendisi,eşi ve çocuklarının,görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması” şartını yerine getirmediği için herhangi bir işlem tesis edilmemiştir,şeklinde ifadede bulunmuşlardır.
Oysaki 30.09.2011 tarih ve 37597 Sayılı Heyet Raporundan anlaşılacağı üzere; ”……hastanın tetkik ve tedavisi devam etmekte olup tedavisi sırasında ve tedavi süresince refakatli olarak kalması gerekmektedir.Eşinin görev yapmakta olduğu yerde(Sinop)kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağından dolayı takip ve tedavisinin sürdüğü ilde(Samsun)kalması uygundur”,şeklinde ifade bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin “Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı
MADDE 35 – (1) Müfettişler, sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının, görev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması,…” ibaresi bulunması kaydıyla; il sağlık müdürlüğünden ayrıca görüş alınmaksızın hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.…Denmektedir,
Allah aşkına, eşimin durumu çok kötü,Samsun ili olmazsa Ordu ili olabilir diye Sn.Gn.Md.Yrd.Bekir ERDOĞAN Beye yeniden dilekçe verdim bir cevap alamadım,tek umudum sizlersiniz,32 yıl milli eğitime onurumla hizmet verdim.Herhalde bunu hak ettim diye düşünüyorum…02 Şubat 2012
Saygılarımla.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.