POMEM’DE 2011’DE ALIM OLMAMASINDAN DOLAYI MADUR OLAN 1982,1983,1984 ve 1985 DOĞUMLULAR

Sayın Başbakanım,

1982 doğumlular olarak yaşadığımız mağduriyeti ve bunun çözümü için yardım talebimizi iletmek amacıyla size bu mektubu yazıyoruz. Kimimiz İmam Hatip Lisesi Mezunlarının polis olmasının önündeki engellerden dolayı, kimimiz nihayet bu sene çözüme kavuşturduğunuz ama geçmiş yıllarda bizlerin hayallerini çalan katsayı adaletsizliğinden dolayı polis olamamış, kimimiz de özellikle 90’lı yılların sonuna doğru, yanlış şekilde planlanan öğretmen atamalarından dolayı atanamamış öğretmenlerden oluşan ve polis olmayı çok isteyen kişileriz. Bilindiği gibi üniversite mezunlarının polis olabilmesi için 3201 sayılı kanunla POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi)’de 6 ay eğitim aldıktan sonra polis olunabilmesinde erkekler ve bayanlar için sınav tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, askerliğini yapmış erkek adaylar için ise 30 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.
Bu yaş sınırındaki gün almamış olmak ibaresi, sayısı binlerle ifade edilecek kadar çok olan üniversite mezunu gençlerimizin bütün ümitlerini kırmaktadır. Özellikle de 2011 yılında POMEM mülakatlarının yapılmayarak 2012 yılına ertelenmesi bizleri tamamen çaresiz bırakmış ve zaten var olan mağdurların üstüne yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Eğer 2011 yılında mülakatlar yapılsaydı 1982 ve 1984 doğumlular başvuru yapabilecekken alımların 2012’ye ertelenmesinden dolayı bu haklarını tamamen yitirmişler bunun üstüne 1983 ve 1985 doğumluların da bir kısmı başvuru hakkını kaybetmiştir. Bu durum, yaş sınırında ufak bir değişiklik yapılarak tamamen çözülebilir. Askerliğini yapmamış erkekler ve bayan adaylar için 28 yaşından gün almamak ifadesi 28 yaşını doldurmamak (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar) olarak, askerliğini yapmış erkekler adaylar için 30 yaşından gün almamış ifadesinin 30 yaşını doldurmamış olarak değiştirilmesiyle ve aynı bedelli askerlikteki gibi 30 yaş için “1 Ocak”ın esas alınmasıyla yani hangi ayda doğduğuna bakılmaksızın bütün 1982 doğumluların, başka bir ifadeyle 01.01.1982 ve sonrasında doğanların başvuru yapabilmesiyle çözülebileceğine inanıyoruz.

Bilindiği gibi 26 Nisan 2011 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü şimdilerde ise Meclis Başkanlığı görevini yürüten Sayın Cemil ÇİÇEK’in;

“Kamuda çalışacaklarla ilgili, bir kısmı kanundan bir kısmı yönetmeliklerden kaynaklanan bir yaş sınırı var. Kamuda görev alacak memur adayları için birçok ilanlarda ‘30 yaşından gün almamış olması’ gibi bir kısım kısıtlamalar getiriliyor. Bunların bir kısmı yönetmelik meselesidir, bir kısmı da kendi özel kanunlarında var. Bugün yaptığımız toplantıda bu kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yönetmeliklerden kaynaklananlar varsa yönetmelikler süratle değiştirilecek, diğer şartları taşıyanlar kamuda görev alabileceklerdir. Kanundan kaynaklanan sıkıntı varsa Meclis’in son günlerinde çıkardığımız yetki yasasına dayandırılarak bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Böylece puanı tutan ve hangi kuruma girecekse o kuruma mahsus şartları taşıyan kişiler artık 30 yaşı geçmişti geçmemişti o tartışmaya bakmaksızın doğrudan kamuda göreve başlayabilecekler.” sözleri bizleri çok ümitlendirmişti.

Daha sonra bu sözlerin paralelinde birçok kurumda yaş sınırı 35’e çıkarıldı. Bunların yanında polisliğe emsal olabilecek Astsubaylık alımlarında yaş sınırının 32 olması, Milli İstihbaharat Teşkilatı alımlarında yeni düzenleme yapılarak yaş sınırının 35’e çıkarılması, Danıştay’a güvenlik görevlisi alımlarında yaş sınırının 35’e çıkarılması ve Zabıta alımlarında yaş sınırının 35 olması bizlerin POMEM için bir yaş düzenlemesi yapılacağına dair ümide sevk etti. Polisimizin emeklilik yaşının 52’den 55’e çıkarılmış olması POMEM yaş sınırının arttırılmasının önündeki engeli de tamamen ortadan kaldırmış oldu. Sayın Meclis Başkanımızdan bu açıklamsının POMEM’de uygulanıp uygulanmayacağını sorgulamasını talep ediyoruz. Bu konuda İzmir Milletvekili Sayın Oktay VURAL’ın 13 Aralık 2011’de sorduğu;

“Sayın İçişleri Bakanına: Polislik mesleğine alınanlarla ilgili yaşın otuz beşe çıkarılması konusunda bir düzenlemeniz olacak mı? Ayrıca, kanun hükmünde kararnameyle “eşit işe eşit ücret” adı altında yaptığınız uygulama maalesef polisler arasında bir farklılık oluşturdu. Bu farklılığı gidermeyi düşünüyor musunuz?” ve İçişleri Bakanının yazılı yanıtlayacağını belirttiği sorunun cevabı bizler için hayati derecede önem taşımaktadır. İçişleri Bakanımızdan bu soruyu bir an önce yanıtlamasını ve yaş sınırının mümkün olduğu kadar arttırılmasını talep ediyoruz.

Kimimiz İmam Hatiplerde okuyanların yıllarca polis yapılmamasından dolayı, kimimiz üniversiteye girişteki katsayı adaletsizliğinden dolayı istediğimiz bölümlerde okuyamamaktan dolayı kimimiz de atanamayan öğretmenler olduğumuzdan dolayı polis olmak istiyoruz. Bunun için de hiçbir ayrıcalık istemiyor sadece mülakatlara girebilme hakkı istiyoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, size aylardır sorularımızı yanıtsız bırakan herkesi şikâyet ediyor ve Sayın Başbakanımızdan POMEM şartları açıklandığında 1982’lilerin tamamı dâhil bütün mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir çözüm bulmasını talep ediyoruz.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir