İşverenin Gerçekleştirmiş Olduğu Kanunsuzluk/Usulsüzlük/Yolsuzluk/Hırsızlık/Haksızlık-Hukuksuzluk Uygulaması Hakkında Şikâyet ve İhbar Dilekçelerim!

Sayın Başbakanım,

İLGİ: (a) 05.02.2012 tarihli dilekçem/başvurum!
İLGİ: (b) 07.02.2012 tarihli dilekçem/başvurum!
İLGİ: (c) 02.03.2012 tarihli ve B.13.2.SGK.0.63.00.02 sayılı SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği-Bilgi Edinme Biriminden alınan e-posta yanıtı!

ilgi (a) ve (b) tarihli dilekçelerimi, Malatya SGK İl Müdürlüğü, Malatya Bölge Müdürlüğü, Malatya İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yasal ve usulüne uygun şekilde ilettim!

Öncelikle ve özellikle ilgi (a) ve (b) tarihli dilekçelerimin ilgili denetleme birimlerinizce, tekrar değerlendirilmesini, denetlenmesini ve incelenmesini istiyorum! Zira yasal delilleriyle belirtilen bu dilekçe ve başvurularım; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılamamıştır! Söz konusu dilekçe ve başvurularım; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının kullanılmasına dair Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiştir! Dolayısıyla dilekçelerimin ilgili kanun çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu kanun çerçevesinde yazılı olarak yanıt verilmesi gerekmektedir!

Özetle, mezkûr dilekçelerimin ve başvurularımın gereği için ilgili kurumlara, ivedilikle emir ve talimat verilmesini istiyorum!

Bilgi ve gereğini önemle arz/talep ederim.03.03.2012-Alaattin AYDIN

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.